Treelytics – Νέο έργο της MyCompany στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 

H MyCompany Projects ολοκλήρωσε την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με
τίτλο “Ευφυής Πλατφόρμα ψηφιακού πολυκαναλικού μάρκετινγκ με δυναμική
μάθηση μονοπατιών και μηχανική γνώσης”, με ακρωνύμιο “Treelytics”, κωδικό
Τ2ΕΔΚ-03843 και κωδικό MIS 5056035 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης
Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο έργο συμμετείχε σαν υπεργολάβος και το Ερευνητικό Εργαστήριο
Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (ΣΥΑΔ) του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Το έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός συστήματος λογισμικού που εστιάζει
στην χαρτογράφηση των αγοραστικών προτιμήσεων των πελατών του
ηλεκτρονικού καταστήματος που εξυπηρετεί, και την εξαγωγή προτάσεων
προϊόντων σύμφωνα με τις προβλεφθείσες προτιμήσεις τους. Το σύστημα
είναι υπεύθυνο για την συλλογή των δεδομένων που παράγονται από την
εμπορική δραστηριότητα των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος που
εξυπηρετείται από το λογισμικό, την παραγωγή προτάσεων προϊόντων για τον
εκάστοτε πελάτη με βάση παρόμοια καταναλωτικά μοτίβα των υπολοίπων
χρηστών του καταστήματος, και τέλος την οπτικοποίηση πληροφορίας,
στατιστικών και μετρικών που σχετίζονται με την γενικότερη λειτουργία της
επιχείρησης. Στα πλαίσια της λειτουργικότητας αυτής, το υλοποιηθέν
λογισμικό παρέχει δυνατότητες ενσωμάτωσης σε ήδη υφιστάμενες
πλατφόρμες CRM. Το σύστημα λειτουργεί δυναμικά με το πελατολόγιο και τον
κατάλογο προϊόντων της κάθε επιχείρησης, προσαρμόζεται στις λειτουργικές
ανάγκες αυτής και σέβεται την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των
πελατών της. Απώτερος σκοπός του συστήματος είναι η οικονομική και
εμπορική ανάπτυξη της εκάστοτε επιχείρησης που θα το χρησιμοποιήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Treelytics https://treelytics.com/ .