Ημερίδα Παρουσίασης αποτελεσμάτων έργου 'Treelytics' - Δευ. 06 Ιουνίου 2022 / 12:00

Ημερίδα Ενημέρωσης και Παρουσίασης των αποτελεσμάτων του
ερευνητικού έργου
«Ευφυής Πλατφόρμα ψηφιακού πολυκαναλικού marketing με δυναμική
μάθηση μονοπατιών και μηχανική γνώσης.»

Αντικείμενο :

Αντικείμενο του έργου αποτελεί το αναπτυσσόμενο πεδίο της Ανάκτησης Πληροφοριών και οι
επεκτάσεις του σε υλοποιήσεις συστημάτων παροχής εμπορικών συστάσεων.
Αξιοποιεί τα δεδομένα που παράγονται από την εμπορική και λειτουργική δραστηριότητα
ηλεκτρονικών καταστημάτων για την παροχή εξατομικευμένων προτάσεων στους πελάτες των
καταστημάτων αυτών.
Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες της
επιχείρησης που εξυπηρετεί, ανεξάρτητα από το εμπορικό αντικείμενο ή το μέγεθος αυτής.

Στόχοι :

Ερευνητικοί:
Βιβλιογραφική και βιομηχανική έρευνα με αντικείμενο την υλοποίηση συστημάτων συστάσεων
που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Εμπορικοί:
Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος που εφαρμόζει τα αποτελέσματα της βιομηχανικής έρευνας και
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τις σύγχρονης αγοράς.

Πρόγραμμα Ημερίδας

11:30-12:00
Εγγραφή/Σύνδεση στην ημερίδα
12:00-12:20


Παρουσίαση έργου
Ομιλητής: Καραμίτσιος Κ.

12:20-13:00
Βιομηχανική έρευνα
Ομιλητής: Κωστής Ι. – Α.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Αξιολόγηση Αλγορίθμων
Παρουσιάσεις δημοσιεύσεων σε Συνέδρια

13:00-13:40
Δημιουργία Πρωτοτύπου
Ομιλητής: Κωστής Ι. – Α.
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Πρωτοτύπου
Λειτουργικές Δοκιμές Πρωτοτύπου

13:40-14:00
Διάλειμμα

14:00-14:30
Πιλοτική λειτουργία
Ομιλητής: Κοτρότσιος Κ.
Συλλογή Δεδομένων από Ηλεκτρονικά Καταστήματα Επιχειρήσεων
Πιλοτική Λειτουργία σε Ηλεκτρονικά Καταστήματα Επιχειρήσεων
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

14:30-15:00
Τελική έκδοση – Εμπορευματοποίηση
Ομιλητής: Καραμίτσιος Κ.
Παρουσίαση Τελικής Έκδοσης
Ανάλυση Τάσεων και Momentum Αγοράς
Επιχειρηματική Αξιοποίηση

15:00-15:30
Ερωτήσεις / Συζήτηση

Δυνατότητα συμμετοχής διαδικτυακά

Zoom Meeting
Συνδεθείτε εδώ:

Meeting ID: 819 7587 7183

Passcode: 325752