Στο International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), το οποίο έλαβε χώρα στην Ταϊλάνδη στις 26-29 Ιανουαρίου 2022, παρουσιάστηκε η επιστημονική έρευνα με τίτλο “Evolution of Neural Collaborative Filtering for Recommender Systems”, από τον Αλέξανδρο Ι. Μετσάι. Η επιστημονική έρευνα διενεργήθηκε από τους Α. Ι. Μετσάι, Κ. Καραμίτσιο, Κ. Κοτρώτσιο, Π. Χατζημίσιο, Γ. Σταλίδη και Κ. Γουλιανά. Σκοπός της μελέτης ήταν η παρουσίαση των εξελίξεων στο πεδίο των Ευφυών Συστημάτων Προτάσεων στην βιομηχανία, και των πιο επιδραστικών προσεγγίσεων στο θέμα την τελευταία δεκαετία. Από απλούστερες λύσεις μέχρι τις πιο σύνθετες, παρουσιάζονται τα σημεία-κλειδιά της μεθοδολογίας αυτών, καθώς και οι μέθοδοι με τις οποίες αξιολόγούνται σε ανταγωνιστικά, επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Η προκείμενη μελέτη αποτελεί βάση για επερχόμενες, μελλοντικές έρευνες στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Στον συνδεσμο θα βρείτε ολόκληρη την έρευνα, όπως αυτή δημοσιεύτηκε με το πέρας του συνεδρίου.