Στο ICAIIC, το οποίο έλαβε χώρα στη N. Κορέα στις 21-24 Φεβρουαρίου 2022, παρουσιάστηκε η επιστημονική έρευνα με τίτλο “Reinforcement Learning for Neural Collaborative Filtering” από τον Αλέξανδρο Ι. Μετσάι. Η επιστημονική μελέτη διενεργήθηκε από τους Α. Ι. Μετσάι, Κ. Καραμίτσιο, Κ. Κοτρώτσιο, Π. Χατζημίσιο, Γ. Σταλίδη και Κ. Γουλιανά. Η μελέτη εστιάζει στην παρουσίαση της ευφυούς υποδομής του λογισμικού Treelytics, η οποία βασίζεται σε προηγμένες μεθόδους και αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης. Η προτεινόμενη από την ερευνητική ομάδα υλοποίηση συγκρίνεται με άλλες, παρεμφερείς στο αντικείμενο, που εντοπίζονται στην πρόσφατη βιβλιογραφία, αλλά και σε κορυφαίες εμπορικές και επιχειρηματικές εφαρμογές. Σκοπός, και αποτέλεσμα, της μελέτης αποτελεί η απόδειξη της λειτουργικότητας του υλοποιηθέντος αλγορίθμου, τόσο υπό κλινικές συνθήκες δοκιμών, όσο και επί πραγματικών καταστάσεων λειτουργίας. Στον συνδεσμο θα βρείτε ολόκληρη την έρευνα, όπως αυτή δημοσιεύτηκε με το πέρας του συνεδρίου.